skyluna.csrv.pl

Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1)

Nazwa Ochrona DDoS: Przekroczono limit polaczen. (1)
Adres skyluna.csrv.pl:31442
Strona WWW
Wersja ???
Gracze 0/0
Dodano 20-04-2021 12:37
Zaktualizowano 19-07-2024 07:11
Status serwera Offline
Właściciel _____MrKaroleX____
_____MrKaroleX____
20-04-2021 13:10
███████╗░█████╗░██████╗░██████╗░░█████╗░░██████╗███████╗░█████╗░███╗░░░███╗
╚════██║██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔══██╗██╔════╝╚════██║██╔══██╗████╗░████║
░░███╔═╝███████║██████╔╝██████╔╝███████║╚█████╗░░░███╔═╝███████║██╔████╔██║
██╔══╝░░██╔══██║██╔═══╝░██╔══██╗██╔══██║░╚═══██╗██╔══╝░░██╔══██║██║╚██╔╝██║
███████╗██║░░██║██║░░░░░██║░░██║██║░░██║██████╔╝███████╗██║░░██║██║░╚═╝░██║
╚══════╝╚═╝░░╚═╝╚═╝░░░░░╚═╝░░╚═╝╚═╝░░╚═╝╚═════╝░╚══════╝╚═╝░░╚═╝╚═╝░░░░░╚═╝
_____MrKaroleX____
20-04-2021 12:39
Fajny serwer Wbijaj ! ! !
Głosy

0

Ten serwer należy do Ciebie?

Adres serwera to skyluna.csrv.pl. Użyj adresu serwera, aby dołączyć do gry.

Uruchom grę Minecraft i wybierz odpowiednią wersję dla tego serwera, następnie kliknij przycisk "Tryb wielosobowy". Następnie kliknij przycisk "Dodaj serwer", w polu "Adres serwera" wprowadź "skyluna.csrv.pl" i kliknij przycisk "Gotowe". Gdy ukaże się status serwera wystarczy kliknąć dwukrotnie lub wybrać go i kliknąć przycisk "Dołącz".